Nipt logo

Trisomia

Mutacja polegająca na obecności dodatkowego chromosomu w konkretnej parze homologicznej. Klasyfikowana jest jako aneuploidia, czyli mutacja związana z zaburzeniem ilości DNA w jądrze komórkowym. Trisomie mogą dotyczyć allosomów (chromosomów płci) albo autosomów, czyli chromosomów niezwiązanych z płcią.
 

Do góry