Nipt logo

Trisomia chromosomu 9.

Trisomia chromosomu dziewiątego jest rzadką chorobą, ponieważ większość płodów obciążonych tą wadą umiera w okresie życia płodowego. Pierwszy przypadek opisano w 1973 roku. W badaniach DNA płodów za pomocą amniocentezy z lat 90 uznano, że trisomia chromosomu 9 jest piąta na liście częstości występowania trisomii

Trisomia chromosomu 9 może zostać wykryta już w życiu płodowym. Badanie jest szczególnie wskazane u rodziców, których poprzednia ciąża była obciążona tą wadą.

 

Diagnostyka

Badanie sonograficzne może wskazać zaburzenia rozwoju następujących organów: Z zakresu głowy, twarzy i szyi:

 • niepoprawna budowa, o tzn. kształcie truskawki,
 • brachycefalia – czyli brak wypukłości na tylnej stronie czaszki, gdy spogląda się z góry obwód głowy przypomina okrąg,
 • dolichocefalia – czyli długogłowie, - dysmorfia twarzy,
 • brak kości nosowej,
 • hiperteloryzm – nadmiernie szerokie rozstawienie gałek ocznych,
 • mikrooftalmię – małe gałki oczne,
 • mikrognatię – mały język,
 • obrzęk tkanek szyi,
 • poszerzona przezierność karkowa.

Z zakresu klatki piersiowej i serca:

 • zwężenie klatki piersiowej,
 • wysięk opłucnowy,
 •  wysięk w worku osierdziowym, - przepuklinę przeponową,
 • hipoplazja, czyli niedorozwój, serca,
 • wada serca: defekty przegrody międzyprzedsionkowej i międzykomorowej.

Z zakresu kończyn:

 • obustronna deformacja stopy,
 • zaciśnięte w pięści dłonie.

Z zakresu brzucha:

 • wodobrzusze,
 • policystyczne nerki – zawierające dużą ilość torbieli,
 • wodonercze i poszerzenie miedniczek nerkowych. Inne zmiany mogą obejmować: - pojedynczą tętnicę pępowinową,
 • falę zwrotną krwi w przewodzie żylnym,
 • krótką kość udową,
 • małowodzie,
 • wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu .

Podstawy genetyczne

Cytogenetycznie trisomię chromosomu 9 można podzielić na:

 • całkowitą – można odnaleźć pełny, dodatkowy chromosom,
 • częściową – w kariotypie można wyróżnić dwa prawidłowe chromosomy 9 oraz dodatkowy fragemnt chromosomu – zazwyczaj jego ramię krótkie (p),
 • mozaicyzm – część komórek ma prawidłowy zestaw chromosomów, a część komórek posiada trisomię.

Najczęściej dochodzi do złamania chromosomu 9 w punkcie 9q21.3. Wady, które najczęściej są związane z trisomią chromosomu 9 zaburzają strukturę i funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego.

Objawy

Trisomia chromosomu 9 spotykana jest dość rzadko, większość przypadków doprowadza do spontanicznego poronienia. Występuje trzy razy częściej u dziewczynek, niż chłopców. Opisuje się u nich szereg nieprawidłowości, wśród których można wyróżnić:

 • wodogłowie spowodowane rozrostem splotu naczyniówkowego i nadmiernym wytwarzaniem płynu mózgowo-rdzeniowego,
 • nadmierne poszerzenie ciemiączek.

W 2014 roku amerykańscy lekarze Bruns i Campbell opublikowali bazę 25 nowo opisanych przypadków trisomii chromosomu 9 w ramach pracy nad projektem TRIS (Tracking Rare Incidience Syndromes project), który zajmuje się wydobyciem i podsumowaniem danych dotyczących chorób rzadko występujących.

Określono cechy fenotypowe, które występują u dzieci:

 • 64% - nisko osadzone uszy,
 • 52% - mikrognatia, czyli mała i cofnięta żuchwa,
 • 28% - anomalia stóp pod postacią kostki porzecznej,
 • 16% - mikrocefalia, czyli mały rozmiar mózgu,
 • 12% - rozszczep podniebienia,
 • 12% - mikrooftalmia czyli małoocze,
 • 8% - przerost połowiczy ciała,
 • 8% - bruzda poprzeczna dłoni.

W dniu urodzenia stwierdzono także nieprawidłowości takie jak:

 • trombocytopenia – mało płytek krwi,
 • żółtaczka,
 • obustronna dysplazja bioder,
 • wodogłowie,
 •  wada serca: defekt przegrody międzyprzedsionkowej i/lub międzykomorowej, przetrwały przewód tętniczy,

Rokowanie

W literaturze można znaleźć opis szeregu chorób hematologicznych, które dotykają w życiu dorosłym osoby z mozaikową trisomią chromosomu 9. Najczęściej współwystępuje z czerwienicą prawdziwą – chorobą, w której dochodzi do wytworzenia nadmiernej ilości erytrocytów (czerwonych krwinek). Przyczyną prawdopodobnie są zaburzenia genu JAK2, który ma swoje loci na 9p24. Ponadto, niezmiernie rzadka aberracja MDS/AML w ostrej białaczce szpikowej jest związana z trisomią chromosomu 9. Prognoza w jej przebiegu jest umiarkowanie dobra.

Do góry